Go back to projects list

English

The humanitarian crisis in Ukraine has been rapidly evolving since February 2022, resulting in significant information gaps on needs across the country. The ACAPS Ukraine Analysis Hub aims to produce timely and high-quality analytical products from an independent perspective to strengthen the evidence base for decision-making and response programming among humanitarian stakeholders. 

ukraine_dashboard_promo_project_page.pngLocally sourced analysis for effective international response 

ACAPS provides regular analysis of the humanitarian needs and access situation in Ukraine. We collect and analyse available data to produce regular reports and datasets that allow for a comparison of the humanitarian situation at the subnational level.

We depend on a solid network of civil society partners to ensure that our analysis is shaped by local experts and provides an in-depth understanding of local dynamics in Ukraine. 

The project also seeks to bolster analytical capacity and assessment capabilities in Ukraine through mentoring and technical support to Ukrainian civil society.

Read more about the humanitarian situation in Ukraine

ukraine_analysis_hub_newsletter_button.png

 

 

 


Ukrainian

Гуманітарна криза в Україні стрімко розвивається з лютого 2022 року, що призвело до значних прогалин в інформації про потреби по всій країні. Аналітічний  хаб  Україна ACAPS має на меті створювати своєчасні та високоякісні аналітичні продукти з незалежної точки зору для посилення доказової бази для прийняття рішень і програм реагування серед гуманітарних зацікавлених сторін. 

АНАЛІЗ МІСЦЕВИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО РЕАГУВАННЯ  

ACAPS забезпечує регулярний аналіз гуманітарних потреб і ситуації з доступом в Україні. Ми збираємо й аналізуємо доступні дані для підготовки регулярних звітів і наборів даних, які дозволяють порівнювати гуманітарну ситуацію на субнаціональному рівні. 

Ми покладаємось на міцну мережу партнерів із громадянського суспільства, щоб гарантувати, що наш аналіз формується місцевими експертами та забезпечує глибоке розуміння місцевої динаміки в Україні.

Проект також спрямований на посилення аналітичної спроможності та можливостей оцінки в Україні шляхом наставництва та технічної підтримки українського громадянського суспільства. 

Детальніше про гуманітарну ситуацію в Україні

ukraine_mailing_list_button.png